You are currently viewing Evankelioimisen nostetta

Evankelioimisen nostetta

Kyllä taas sielussa läikähti lukiessani uutista evankelioimisesta! Miten harvinaista evankelioimisesta keskustelu onkaan, vaikka kyseessä on kirkon ja seurakunnan keskeinen tehtävä. Lähettihän Jeesus meidät julistamaan evankeliumia, hyvää uutista, kaikille.

Kyseessä on seurakuntalainen.fi -sivuston juttu (28.1.2022) professori Miikka Ruokasen kirjoituksesta Elämä-lehdessä.

Ihmiset vieraantuvat kirkosta epäuskon lisääntymisen takia, eikä tilannetta ratkaise kirkon miellyttämiseen pyrkivät toiminnot. Monet eivät pidä Jumalaa tärkeänä. Siksi lapsia ei kasteta. Jotkut väittävät, että antaa heidän myöhemmin päättää. Näin valitaan kastamattomuus. ”Jos vanhemmat eivät ohjaa lapsiaan kristillisyyteen, uskomukset ja arvot tulevat heille muualta: mediasta, muotivirtauksista, harhaopeista”, toteaa Ruokanen.

Evankelioimisen noste anglikaanikirkossa

Onneksi Euroopassa evankelioimiseen on havahdettu. Englannin anglikaanisen kirkon piispainkokous laati suunnitelman 2400 uuden evankelioivan seurakunnan perustamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 2000 kirkkorakennusta on myyty. Ehkä juuri kristikunnan koettu alamäki on saanut kirkon heräämään evankelioimiseen. Ainakin näky seurakuntien perustamisesta kuulostaa rohkealta.

Evankeliominen kirkoissamme

Suomessakin moni yrittää nostaa evankelioimista esille. Ruokanen muistuttaa, että kirkolliskokoukselle jätettiin lokakuussa 2021 aloite, jossa piispainkokousta pyydetään ”laatimaan kiireellisesti seurakuntien evankelioimistoimintaa varten käytännön toimintaperiaatteet”.

Toivottavasti maassamme nousee laaja keskustelu evankelioimisesta ja vielä laajempi into evankeliumista kertomiseen. Mielestäni ei voida sanoa: Koko kirkon toiminta on evankelioimista, muuta emme tarvitse. Mielestäni nyt tarvitaan määrätietoista evankelioimisen teologian ja toiminnan pohtimista ja toteuttamista.

Evankeliumista syttyminen

Ruokanen kertoo evankelioimisesta näin:

”Uudessa testamentissa substantiivi euangelion, ”hyvä sanoma”, esiintyy 76 kertaa ja verbi euangelizein, ”julistaa hyvä sanoma”, 54 kertaa. On kysymys eräästä Uuden testamentin keskeisimmästä käsitteestä. Jeesus ja hänen lähettämänsä apostolit olivat ennen kaikkea hyvän sanoman julistajia: ”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi, vastaanottakaa Vapahtaja!”
Evankeliumi on Jeesus Kristus. Missä hän on läsnä, tapahtuu kääntymys epäuskosta uskoon, paatumuksesta katumukseen, toivottomuudesta toivoon.
Kutsu Jumalan lapseksi ei ole vain tiedotusta vaan Jumalan elävää sanaa. Voi olla, että kirkon evankelioimisen este on siinä, että evankeliumin julistajat eivät itse elä evankeliumista. Ellei saarnaaja ole evankeliumin sytyttämä, miten hän voisi sytyttää muita?”

Ruokanen mainitsee myös evankelioimiskampanjat. Hän toteaa, että niillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta kirkon jäsenyyden vahvistamisessa: ”Mikään kampanja ei voi onnistua, ellei ole elävää yhteisöä, johon uskosta kiinnostuneet voidaan ohjata.” Ruokanen näkee tässä ulospäin suuntautuvien henkilöseurakuntien ja messuyhteisöjen tärkeyden. Evankelioimisen tulee ohjata hengelliseen yhteisöön.

Se löytyi -mediamissio tulee

Olen mukana vuoden 2022 Se löytyi -missiossa. Tässä mediamissiossa kristilliset seurakunnat ja järjestöt syksyllä 2022 pyrkivät median ja kristillisen kirjan välityksellä tavoittaa jokaisen suomalaisen hyvällä uutisella. Mitä laajemmin paikalliset seurakunnat ovat tässä mukana, sitä paremmin missio onnistuu.

Evankelioimisen noste Suomessa

Meidän tehtävämme on kertoa hyvää uutista Jeesuksesta Kristuksesta kaikille monin eri tavoin. Sanoman ytimessä on Jumalan rakkaus ja hänen pelastustekonsa Jeesuksessa sekä kutsu suostua tähän Jumalan tekoon. Se tapahtuu uskossa. Evankelioimisen ytimessä on kolme tuttua teemaa: Yksin uskosta, yksin armosta, yksin uskomalla Jeesukseen.

Evankeliumin on ytimeltään Jeesus, ja evankelioiminen Jeesuksen teoista kertomista.

Evankeliumin tähtäyspiste tässä ajassa on uskon syntyminen ja syntien anteeksiantamus. Tulevassa ajassa päämäärä on elämä Jumalan yhteydessä. Evankelioiminen katsoo ikuisuuteen asti haluten pelastaa mahdollisimman monia.

Mika Tuovinen
toiminnanjohtaja, Mission Europe
(28.1.2022)

Vastaa