Vuonna 1987 rovasti Kalevi Lehtinen siirtyi Agape Europen toiminnanjohtajan tehtävistä päätoimiseksi evankelistaksi. Ensimmäiset vuodet hän toimi pienen tiiminsä kanssa Agape Europen työalana.

Vuosien myötä Kalevi Lehtisen julistuksella ja missioilla oli yhä enemmän kysyntää Suomessa ja muualla Euroopassa. Keväällä 1990 tuli kutsu Neuvostoliittoon, mistä aukeni laaja ja hedelmällinen missio-toiminta Agape Europen toimialueen ulkopuolella. Niinpä Kalevi ja Eine Lehtinen perustivat vuonna 1991 yhdessä työtoveriensa Markku ja Aulikki Happosen kanssa Mission Europe -nimisen yhdistyksen missioita ja niihin liittyvää koulutustoimintaa varten sekä työnäyn levittämiseksi. Yhdistyksen toiminta käynnistyi Campus Crusade for Christ –järjestön globaalin johdon alaisena, osana järjestön maailmanlaajaa toimintaa.

Missioiden painopiste osui 1990-luvulle, jolloin Suomessa pidettiin kymmeniä missioita. Samaan aikaan toteutettiin Venäjällä laajoja missiokokonaisuuksia. Missio Leningrad ’90 ja ’91, Missio Volga ’92 sekä Missio Ural ’94 ovat tunnetuimpia esimerkkejä näistä Venäjän missioiden sarjasta. Missiot jatkuivat vielä seuraavina vuosina; Missio Volga Don ´95 sekä Siperiassa pidetyt missiot 1996. Suomessa pidetyt Kalevi Lehtisen kymmenet missiot koordinoitiin yhteistyössä Mission Europen ja Kansan Raamattuseuran sekä paikallisten seurakuntien kanssa.

Perustamisestaan lähtien Mission Europe on toiminut myös evankelioimisen ja evankelistakoulutuksen toimeenpanijana erityisesti Venäjän missioitten jatkotoimintana. Missio Volgan aikana pidetty Evankelioimisen Instituutti jatkui Barnabas Instituuttina, joka vuosien aikana on kouluttanut useita satoja, erityisesti Uralin seurakuntien jäseniä ja pappeja evankelioimistyöhön.

Viime vuosikymmeninä Mission Europe on osallistunut kansainvälisen Kristus-päiväliikehdinnän voimistamiseen ja tukemiseen. Yhtenä toiminnan erityispainopisteenä on ollut Viro ja siellä yhteistyö Agape Eestin, luterilaisen Misjonikeskuksen sekä Evankelisen Allianssin kanssa missio-, julistus- ja opetustyössä. Venäjällä yhteys on jatkunut Uralin seurakuntien kanssa. Inkerin kirkon kanssa on tehty koulutusyhteistyötä.