Evankelioiminen ei ole yksin evankelistan asia, vaan seurakunnan yhteinen tehtävä. Siksi on välttämätöntä varustaa ja innostaa seurakuntalaisia tähän tehtävään. Mission Europelle on tärkeää, että seurakuntalaisia koulutetaan palvelemaan omilla lahjoillaan ja kutsumuksillaan koko Jumalan valtakuntaa. Koulutuksen muoto ja laajuus määrittyy pitkälti koulutettavien taustojen ja tarpeiden mukaan. Koulutettavana voi olla yksilö, ryhmä tai organisaatio.

Mission Europen järjestämää koulutusta on esimerkiksi Ilkka Puhakan luennot Jeesuksen vertauksista. Myös evankelioimistapahtumiin valmistautuminen ja tapahtuman suunnittelu varustaa seurakuntaa. Opetuslapseus ja nuoremman sukupolven vierellä kulkeminen on oleellinen osa Mission Europen jatkuvaa koulutustoimintaa. Petri Välimäki järjestää sielunhoito- ja evankelioimiskoulutuksia seurakuntien kanssa. Mika Tuovinen antaa raamattu- ja lähetystyökoulutusta.

Ota yhteyttä:

Seppo Niemeläinen
040 573 1155 
sepponiemelainen@gmail.com