Markku Happonen

Vuodesta 1983 lähtien Happoset ovat toimineet kansainvälisessä vastuussa erilaisissa tehtävissä Agape Europen palveluksessa ja avioparina Happoset ovat tehneet hengellistä työtä yhdessä jo yli 50 vuoden ajan.

Happoset kertovat:

Kaikki alkoi Säkylästä vuonna 1970, missä Markku toimi opiskelujen päätyttyä pappina ja Aulikki erilaisissa tehtävissä seurakunnan palveluksessa: päiväkerhonohjaajana, diakonissana, nuoriso- ja rippikoulutyössä.

Vuosi 1972 oli kohdallamme muutoksen vuosi. Silloin siirryimme Kansan Raamattuseuran palvelukseen Turun opiskelijatyöhön. Pian vastuullemme tuli KRSn opiskelijatyö koko Suomessa. Sen myötä lisääntyi myös osallistumisemme kansainvälisiin tehtäviin Campus Crusaden Euroopan työssä.

1970-luvun alussa Markku osallistui Evankelioimistyön Koulutuskeskuksen (EVKO) käynnistämiseen. Vuosikymmenten (1970-80) taitteessa Markku vastasi yhdessä EVKOn ensimmäisen johtajan Pekka Paakkasen kanssa koko Suomessa toteutettujen Tässä Elämä/Se Löytyi -kampanjoitten koordinoinnista. Samoihin aikoihin olimme mukana käynnistämässä KRS:n Kansainvälistä työtä. Viimeiset vuodet Suomessa Markku johti KRSn evankelioimistyötä ja kansainvälistä työtä.

Euroopassa tehtävämme on sisältänyt Agapen keskustoimiston ja seurakuntatoimen johtamista, Missioita Kalevi Lehtisen kanssa, erityisesti Suomessa ja Venäjällä. Näiden jälkeen Markku kutsuttiin Agape Europen toiminnanjohtajan tehtävään sekä Campus Crusaden globaalin toiminnan johtoelimiin 1996-2006.

Vuonna 1991 perustimme yhdessä Kalevi ja Eine Lehtisen kanssa Mission Europe -järjestön Campus Crusaden yhteyteen Kalevi Lehtisen laajojen missioiden toteuttajaksi. Siitä lähtien olemme molemmat olleet järjestön hallituksessa. Markku on alusta alkaen toiminut hallituksen puheenjohtajana ja toiminnanjohtajana, ensin päätoimisesti ja sittemmin muiden tehtäviensä ohella. Aulikki on osallistunut järjestön tiedotustoimintaan ja varainhankintaan.

Vuodesta 2006 olemme olleet nykyisessä roolissamme Agape Europen yhteyksien ja yhteistyön avaajina Euroopan eri kirkkoihin. Samalla haluamme kannustaa tulevaisuuden vastuunkantajia rohkaisten ja jakaen omaa kokemustamme nuoremmille sukupolville.

Koko Keski-Euroopassa asumisemme ajan olemme olleet aktiivisesti myös Suomen Kirkon ulkosuomalaistyössä Sveitsissä ja Etelä-Saksassa Badenin alueella.

Aulikki on koulutukseltaan sairaanhoitaja, FM ja työnohjaaja. Markku puolestaan on TM, rovasti ja Certified Birkman Consultant. 

Tule Happosten lähettäjäksi!


ILOITSEMME JOS TÄTÄ TIETOA JAETAAN!

Klikkaa alta:

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN