Missio on aina koko Jumalan seurakunnan yhteinen yritys viedä Kristuksen evankeliumi alueen väestölle kaikella Pyhän Hengen voimalla, rakkaudella ja luovuudella. Mission Europessa haluamme olla voimistamassa paikallista herätyksen kipinää.

Missioiden ja muiden laajempien seurakuntatapahtumien järjestäminen on monivaiheinen prosessi, jossa liitytään paikalliseen evankelioimistyöhön alueelliset ominaispiirteet huomioiden. Yhteistyöprojektin ensimmäinen vaihe on valmistella tapahtumaa yhdessä. Valmisteluvaiheen aikana etsitään ja suunnitellaan parhaita keinoja lähestyä alueen ihmisiä. Koko Kristuksen seurakunta kutsutaan mukaan työskentelemään yhteisen suunnitelman mukaan.

Evankeliumin kertominen ei ole vain evankelistan asia, vaan koko seurakunnan yhteinen haaste. Evankelistan vastuulla on tapahtumailloissa ja muissa tilaisuuksissa välittää yksinkertainen evankeliumin ydinsanoma, johon ihmisten on helppo samaistua. Tätä evankeliumin sanomaa koko tapahtuma tukee. Yhdessä evankelistan kanssa koko seurakunta, pienimmästä suurimpaan, muodostaa evankeliumin julistustapahtuman. Kaiken tavoitteena on tuoda evankeliumi Jeesuksesta selkeästi esille.

Olennainen osa yhteistyöprojektia on huolehtia Jeesuksesta kiinnostuneiden seurakuntayhteyteen juurruttamisesta. Usein pienryhmätoiminta edesauttaa seurakuntaan juurtumista, mutta mikään ei korvaa sitä, että yksittäinen kristitty suostuu evankeliumin koskettaman vierellä kulkijaksi. Mitä ikinä Pyhän Hengen ohjaama rakkaus keksiikään, kaikki alkaa aina rukouksesta.

Ota yhteyttä:
Seppo Niemeläinen
040 573 1155
sepponiemelainen@gmail.com