You are currently viewing Toivon tuoja Euroopassa – Ei sijaa toivottomuudelle!

Toivon tuoja Euroopassa – Ei sijaa toivottomuudelle!

Oli aika jolloin Euroopassa ei ollut yhtään kristittyjä. Lähetystyö Eurooppaan alkoi Paavalin nähdessä unessa makedonialaisen miehen vaativan: ”Tule yli Makedoniaan ja auta meitä” (Ap.t. 16:9).

Euroopan viimeiseen kahteen tuhanteen vuoteen mahtuu monenlaista: kristittyjen vainoja, evankeliumin leviämistä, kristikunnan ulkonaista mahtia, riitoja, jakautumista, penseyttä, herätystä, luopumista, uudelleen löytämistä ja syttymistä. Jumala on monesti yllättänyt vaikeiden aikojen keskellä.

Evankeliumia ei ole ollut täällä aina. Se tuotiin tänne.

Paavalista alkoi sananjulistajien sukupolvien ketju. Mahtiajoista ja valtioon sidotusta kristikunnasta on siirrytty tilanteeseen, jossa olemme taas lähetystilanteessa. Uuden evankelioimisen alussa. Tehtävä ei ole helppo. Se on vaikea. Monet eurooppalaiset ajattelevat, että kristinuskolla, Jumalalla ja Jeesuksella ei ole heille mitään annettavaa: ”Se on jo kokeiltu, eikä toiminut.”

Hengellisen uudistuksen suuntaviivoja

Mitkä voisivat olla kaikkia kristittyjä ja kirkkokuntia yhdistäviä strategisia teemoja uudessa lähetystilanteessamme? Esimerkiksi nämä:

  1. Etsimme kristittyinä, järjestöinä, seurakuntina ja kirkkoina keskinäistä yhteyttä. Emme vain usko ”pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden” olemassaoloon, vaan osoitamme perheyhteyttä toisia siunaavilla sanoillamme ja rakkauden teoillamme. Puhumme hyvää toisista kristityistä.
  2. Osoitamme kristillistä vieraanvaraisuutta, ystävällisyyttä, myötätuntoa niitä kohtaan, jotka eivät vielä ole kristittyjä.
  3. Kirkastamme itsellemme ja esitämme kristinuskon ydinkohdat selkeästi kaikille.
  4. Pidämme Jeesuksen Kristuksen opetuksemme ja elämämme keskiössä. Erityisesti hänen ristinkuolemansa, ylösnousemuksensa ja takaisintulonsa.
  5. Esitämme rohkeasti kutsun kääntyä kristityksi, tulla kastetuksi ja liitetyksi seurakunnan jäsenyyteen.
  6. Elämme kristittyjen yhteydessä.
  7. Rukoilemme toisten kristittyjen puolesta ja niiden puolesta, jotka eivät vielä usko. Siunaamme seurakuntien ja järjestöjen työntekijöitä ja pyydämme Jumalaa lähettämään uutta työvoimaa.
  8. Varustamme ja lähetämme kristityt Jumalan palvelijoiksi maailmaan omiin ammatteihin, kutsumuksiin ja tehtäviin lähetystehtävän toteuttamiseksi.
  9. Syvennämme käsitystämme Jumalan armosta. Armon ymmärrys tuo ilon elämään ja auttaa lähestymään armollisesti toisia. Joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa paljon. Elämme armosta.

Kristittyjen lukumäärä maailmalla kasvaa, mutta Euroopassa vähenee. Sama alaspäin menevä suunta on Suomessa. Meille kristityille tämä on valtava haaste, mutta samalla suuri riemukas tehtävä.

Kristittyjen ei tule menettää toivoaan

Entäpä jos emme eläkään vain pessimistisessä jälkikristillisessä vaan uudenlaisessa esikristillisessä ajassa, jossa Jumala vielä armahtaa meitä, ja hänen valtakuntansa ilo ja pelastus tulee vielä uudella tavalla näkyviin maissamme, seurakunnissamme ja perheissämme.

Menkää maitten ääriin asti

Virressä 426 laulamme: Menkää työhön, vainiolla vilja on jo kypsynyt. Odottaa vain leikkaajaansa sato tähkään ehtinyt. Herra käskee kiiruhtaa. Lyhteet talteen korjatkaa.

Tämä on rohkaisu lähetystyöhön myös Euroopassa. Tehtävämme on sekä kylvää että leikata satoa, kylvää evankeliumia ja saattaa ihmisiä – kaukana olevia ja lähellä olevia, tuntemattomia ja ystäviämme – sisälle Jumalan valtakuntaan.

Jeesuksen seuraajina olemme maanpäällisen ja ikuisen elämän toivon tuojia Euroopassa.

Mika Tuovinen
toiminnanjohtaja, pastori
Mission Europe
(21.4.2022)

Lahja työlle!Tule lähettäjäksi!

Vastaa