You are currently viewing Yhdessä lähetystyötä Euroopassa

Yhdessä lähetystyötä Euroopassa

Onko Jumala hylännyt eurooppalaiset? Onko kirkko jättänyt heidät, koska he ovat jättäneet kirkon? Miten nostaa evankelioimistoiminta eläväksi Euroopassa? Miten päästä eroon siihen liittyvistä jännitteistä ja peloista? Miten esittää evankeliumi ja siihen liittyvä kutsu uuteen elämään siten että sekä sanoman välittäjä että vastaanottaja molemmat ilahtuisivat sanomasta?

Dosentti Jaakko Rusama kirjoitti seurakuntalainen.fi -sivustolla maailman uskontilanteen muutoksista. Uskonnot eivät ole katoamassa, kuten jotkut erheellisesti olivat ajatelleet.

Kristittyjen määrä kasvaa – muualla kuin Euroopassa

Kristittyjen määrä kasvaa tällä hetkellä kaikkialla muualla paitsi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämä alamäki on meillä Suomessakin tuttu. On aika julistaa Eurooppa lähetyskentäksi, ja nähdä omien kirkkojemme ja järjestöjemme työ Suomessa lähetyksen näkökulmasta.

Eurooppa lähetyskenttänä nousi monien mieliin jo 1960-luvun nuorten aktiotoiminnassa muun muassa Lähetysoperaation, Operaatio Mobilisaation ja Kansanlähetyksen piirissä. Kansanlähetys lähetti 1970-luvun alussa pysyviä lähettejä siirtolaisten pariin Saksaan ja Englantiin sekä evankelioimistyöhön Italiaan. Myöhemmin myös Suomen Lähetysseuralla oli maahanmuuttajatyötä Saksassa ja Ranskassa. Sansa työskentelee Kroatiassa. Myös vapaaseurakunnilla ja helluntaiseurakunnilla on ollut aktiotyötä ja lähetystyöntekijöitä Euroopassa. Tällä hetkellä Kansanlähetyksellä on työntekijöitä maahanmuuttajien parissa Kreikassa ja Saksassa. Virossa toimii Kansanlähetyksen lähettien lisäksi myös SLEY:n ja ELY:n työntekijöitä. Myös tunnustuskuntarajat ylittävissä järjestöissä kuten YWAM ja OM on suomalaisia Euroopan työssä. Ja on myös Mission Europe. Tässä oli vain joitakin huomioita. Euroopan kutsuun on herätty.

Eurooppa on lähetyskenttä

Yllä olevan osuvan alaotsikon Jaakko Rusama antoi tekstissään. Se on ihan totta. Rusama kehottaa suomalaisia lähetystyötä tekeviä järjestöjä vakavasti miettimään, miten voimistaa lähetystyötä ja evankelioimistoimintaa Euroopassa:

”Pohjoisella pallonpuoliskolla kristittyjen määrän arvioidaan edelleen laskevan ja erityisesti Euroopassa. Aasiassa ja Afrikassa kristittyjen määrät kasvavat voimakkaasti. Kun tämä on ollut jo pitkään suuntaus, suomalaisten ulkomaista lähetystyötä tekevien järjestöjen olisi syytä vakavasti miettiä sitä, miten ne voivat yhteistyökumppaniensa avulla tehostaa lähetystyötä ja evankelioimistoimintaa Euroopassa. Eurooppa ja Suomi ovat tästä näkökulmasta lähetyskenttiä.”

Monet Euroopan kirkot ja seurakunnat toivovat saavansa tukea evankelioimistehtäväänsä. Kumppanuudet Suomeen voivat merkitä heille toivon lisäksi työvoima-apua.

Lähetystyöntekijöiden lähettäminen evankelioimistyöhön Eurooppaan on tärkeää myös siksi, että nämä lähetetyt työntekijät voivat tuoda meille tänne kotiin ajatuksia ja intoa oman evankelioimistoimintamme vahvistamiseksi. Samalla lailla kun Suomessa on juuri nyt tarve niiden lähetystyöntekijöiden kielitaidolle, jotka puhuvat vaikkapa farsia, evankelioimistehtävään syventyneet voivat vahvistaa kokemuksellaan kristittyjä ja kirkkoja täällä Suomessa ja Euroopassa.

Nyt on suuri tarve niille, jotka keskittyvät evankelioimistehtävään.

Mika Tuovinen, toiminnanjohtaja, Mission Europe

(5.2.2022)

Vastaa