You are currently viewing Euroopan evankelioimisen apostoleja

Euroopan evankelioimisen apostoleja

Suomen ortodoksinen kirkko muistelee tänään 11.5. kahta merkittävää Euroopan lähetystyöntekijää. Kyrillos ja Methodosios syntyivät Kreikan Tessalonikassa 800-luvun alkupuolella.

Veljekset lähtivät myöhemmin lähetystyöhön ja heidät tunnetaan slaavien apostoleina. Heidän työnsä oli myös kulttuurin kannalta merkittävä, he loivat kirjoitusjärjestelmän, joka tunnetaan kyrillisena kirjaimistona.

Meille on säilynyt monen lähetystyöntekijän nimet ja kohdealueet. Suurin osa teki tärkeää työtään, mutta on jäänyt tuntemattomiksi.

Paavali julisti kreikkalaisille ja roomalaisille, Patrick Irlannin kelteille, Bonifatius germaanisille kansoille, Wulfila gooteille, Kyrillos ja Methodius slaaveille. Kerrotaan myös Henrikistä, joka olisi tuonut evankeliumia Suomeen.

Olen valtavan kiitollinen lukiessani ja kuullessani niistä, joille evankeliumi on ollut niin tärkeä, että he ovat nähneet vaivaa sen levittämisessä.

Historiasta tähän hetkeeen

Edellä kuvatut henkilöt ja heidän elämäntehtävänsä puhuttelee minua. Heidän vaikutuksensa maanosamme historiaan on valtava. Uskon, että heidän julistamansa evankeliumi johdatti monia Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen ja pelastukseen. Se on elämämme tärkein asia.

Heidän tehtävästään nousee juuri nyt seuraavia ajatuksia:

1. Evankeliumia ei ole missään maailmankolkassa eikä ihmisten ajatuksissa itsestään. Se täytyy viedä, kertoa! Mitkään hyvät teot tai auttamistyö ei voi kertoa sanomaa Jeesuksesta. Ne ovat tärkeitä, mutta ne eivät riitä. Tarvitaan todistus uskon sisällöstä.

2. On ollut niitä, jotka ovat lähteneet viemään sanomaa. Heillä on ollut kutsu ja näky lähteä liikkeelle niiden pariin, jossa evankeliumia vielä ei ole. Tätä tarvitaan tänäänkin. Lähetystyö on pahasti kesken, samoin oman maamme evankelioiminen. Rukoile, että löytyy uusia työntekijöitä, ja että me vanhat sytymme uudelleen ja uudelleen evankeliumin kertomiselle. Rukoile apatian ja pessimismin poistumista.

3. Erityistehtävissä olevia tarvitaan. Edellä mainitut henkilöt oli asetettu seurakunnassa erityistehtäviin lähetystehtävää varten. On tärkeää, että kirkollisen ja seurakunnallisen rakenteen – jossa hoidetaan seurakuntien arkipäivän tehtäviä ja kirkollisia toimituksia – lisäksi on olemassa myös evankeliumin julistamiseen keskittyvä tehtävä. Kaikkien armolahjat eivät pääse kukoistamaan seurakunnan viroissa. Kristikunnassa on aina ollut ”virkapappeuden” ohella erityistehtäviä myös meille papeille. Ja kaikki julistajat eivät ole onneksi pappeja!

4. Nämä seurakunnallisen rakenteen ulkopuolella olevat tarvitsevat tukijoita. Kirkko ei yleensä maksa heille palkkaa eikä heillä ole virallista asemaa kirkossa. Toivottavasti jokaisella kristityllä on joku työntekijä, jota hän lähettää.

5. Rukoukseni on, että nousisi yhä enemmän niitä, jotka voivat vapautua kristittyjen lähettämänä (rukous, rohkaisu, raha) kansamme ja Eurooopan evankeliomis- ja opetustehtävään. Tiedän monia seurakuntatyössä mukana olevia, jotka kaipaavat keskittymistä evankelistan ja opettajan tehtäviin. He tarvitsevat vapauttajia. Mission Europen yksi tehtävä on tarjota tällainen vapauttava alusta.

6. Evankeliumityölle Euroopassa on valtava tarve. Rukoilethan esiin myös Mission Europelle uusia nuoria työntekijöitä, mutta myös niitä konkarityöntekijöitä, jotka kokevat, että nyt on keskityttävä selkeämmin evankeliumin työhön. Rukoile esiin työntekijät ja ne, jotka mahdollistavat työn lähettämällä. Mission Europeenkin olisi tulijoita, mutta jokaisen tulee tuoda palkkarahat mukanaan!! Moni pelkää tätä askelta, koska ajattelee, että he eivät löydä lähettäjiä.

7. Olen kiitollinen niille, jotka ovat maanosassamme vieneet evankeliumin uusille alueille sekä niille myöhemmille sukupolville, jotka ovat sitä julistaneet. Olen kiitollinen niille, jotka ovat kertoneet sitä minullekin. Kiitä niitä, jotka ovat kertoneet sinulle Jeesuksesta sekä opettaneet sinulle evankeliumin salaisuuksia.

8. Haluan itse sitoutua evankeliumin julistamiseen ja evankeliumin julistajien palvelijaksi. Kiitän Jumalaa tästä kutsusta evankeliumin palvelukseen ja mahdollisuudesta toteuttaa tehtävää Mission Europen palveluksessa. Mission Europe ei ole seurakunta tai kirkko. Olemme joukko evankeliumin työssä mukana olevia, jotka haluavat kertoa Jeesuksesta, kutsua monia hänen seuraajikseen. Tämän ydintehtävän lisäksi haluamme palvella seurakuntia ja järjestöjä eri puolilta kristikuntaan.

9. Jos haluat tulla lähettäjäkseni, olet tervetullut joukkoon. Minäkin Mission Europen johtajana ja julistajana kokoan itselleni lähettäjäpiiriä. Se mahdollistaa palvelutyöni. Lue lisää: Mikan piiri.

Hyvää Kyrilloksen ja Methodosiuksen päivää! Apostoleja, evankelistoja ja julistajia sekä kaikkia kristittyjä tarvitaan palavasti tänäänkin! Rukoile maamme ja maanosamme puolesta!

Mika Tuovinen, julistaja&toiminnanjohtaja

ILOITSEMME JOS TÄTÄ TIETOA JAETAAN!

Klikkaa alta:

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN

Vastaa