You are currently viewing Mediamission valmistelupäivä

Mediamission valmistelupäivä

Tänään (15.9.2021) aamiaisen lomassa kuuntelin Radio Deistä valtakunnallisen mediamission koordinaattorin Onni Haapalan ääntä. Hän oli Mikael Juntusen haastateltavana.

Onni päivitti radion kuuntelijoille mediamission tilannetta.

 • Syys-lokakuussa on kierretty – ja kierretään – maakunnissa, ja innostetaan eri seurakuntien pastoreita ja muita seurakuntien työntekijöitä missioon mukaan.
 • Tällä hetkellä noin 170 seurakuntaa eri kirkkokunnista on ilmoittautunut mukaan.
 • Mission teknisenä järjestäjänä toimii yhteiskristillinen lähetysjärjestö IRR-TV.
 • Missiosta on keskusteltu myös luterilaisen kirkon kirkkohallituksessa ja piispojen kanssa.
 • Missiossa on mukana eri kirkkokuntien seurakuntia ja kristittyjä. Missio keskittyy kirkkoja yhdistävään ydinasiaan: Jeesukseen ja hänen yhteyteen pääsemiseen. Mission jälkeen kussakin seurakunnassa puhutaan sitä teologiaa, mikä on kunkin seurakunnan oma.
 • Mission medianäkyvyys on huipussa vuoden 2022 syksyllä syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin. Silloin Suomen koteihin jaetaan missiokirjanen. Missio sekä valitut henkilökohtaiset muutoskertomukset näkyvät radiossa, televisiossa, sanomalehdissä ja ulkomainonnassa.
 • Mission aikana seurakunnat voivat järjestää yhdessä ja/tai itsenäisesti tapahtumia. Mission noste kannattaa huomioida syksyllä 2022.
 • Mediamissioon etsitään diakoninen ulottuvuus.
 • Henkilökohtaisuus on tärkeää. Missio pyrkii nostamaan kristillisen uskon puheenaiheeksi. Tämän myötä tulee uskoon liittyviä keskusteluja lähipiirin kanssa.
 • Missiokirjojen paperi on tilattu 2,2 miljoonaa kirjaa varten.
 • Nyt kutsutaan seurakuntalaisia mukaan mission järjestäjiksi.

Tuon jälkeen laitoin hyvin mielin radion kiinni. Ja aloin valmistautua Keravalle lähtöön seuraavaan missiotoimikunnan kokoukseen.

Keravalla missiotoimikunnan kokous

Ajoin Keravalle, ja ensin valmistelimme iltapäivän missiotoimikunnan kokousta. Missiotoimikunnassa on mukaan ilmoittautuneiden kirkkokuntien ja kristillisten järjestöjen edustajia. Tänään keskustelimme mission nimestä, rukoustyöstä, tapahtumista ja seurakuntien rohkaisemisesta tulla mukaan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Miksi Mission Europe on mukana?

Mission Europen työntekijäjoukkona haluamme olla vahvasti mukana tässä mediamissiossa. Minä olen missiotoimikunnan puheenjohtaja, Ilkka Puhakka on tapahtumatyöryhmässä ja me kaikki (minä, Ilkka, Petri Välimäki, Seppo Niemeläinen ja Helmuth Garoeb) olemme seurakuntien käytettävissä missioprosessissa.
Minulta on kysytty, miksi olen mukana. Ainakin kolmesta syystä:

 • Hyvän sanoman välittäminen on elämäni suuri kutsumus.
 • Mission Europe on erikoistunut ja haluaa vielä rohkeammin sitoutua evankelioimiseen ja missioiden järjestämiseen.
 • Keravan kaverit IRR-TV:stä esitti niin suuren näyn koko Suomen tavoittamisesta, että haluan tukea tuollaista intoa ja näkyä ja olla siinä mukana. En voi vain arvioida sivusta. Hyppään evankeliumin tähden suureen näkyyn rohkeasti mukaan!

Siunauksin
Mika Tuovinen
(15.9.2021)

Vastaa