You are currently viewing Dosentti: ”Kristityt tarvitsevat tukea ja keskinäistä yhteyttä Euroopassa.”

Dosentti: ”Kristityt tarvitsevat tukea ja keskinäistä yhteyttä Euroopassa.”

Ekumeniikan dosentti Jaakko Rusama kirjoitti seurakuntalainen.fi -sivustolla blogin ”Kristityt tarvitsevat tukea ja keskinäistä yhteyttä Euroopassa”.

Rusama muistuttaa surullisesta tosiasiasta, että Euroopassa kristittyjen lukumäärä laskee voimakkaasti. Sen sijaan Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa kristittyjen määrä kasvaa.

Eurooppa lähetyshaasteena

Kristittyinä, seurakunnan jäseninä ja lähetystyöhön sitoutuneina emme saa sulkea silmiämme tältä tosiasialta. Jotkut kirkot kuten Viron ev.lut. kirkko, jonka palveluksessa olin yli 10 vuotta, puhuu kirkostaan lähetyskirkkona, joka toimii lähetysalueella omassa maassaan. Samoin Suomessa myös piispojen suusta on kuulunut samankaltaisia viestejä: Kristittyinä elämme lähetystilanteessa omassa maassamme.

Myös toisten maanosien kristityt ovat huomanneet Euroopan lähetyshaasteen ja lähettävät lähetystyöntekijöitä Eurooppaan. Minuakin nämä lähetystyöntekijät ovat tulleet naapurikaupungin Hämeenlinnan kadulla evankelioimaan.

Rusama nostaa tärkeän teeman esille:

”Sekä isot että pienet eurooppalaiset kirkot tarvitsevat monenlaista tukea ja keskinäistä jakamista. Siksi esimerkiksi suomalaisten lähetysjärjestöjen kumppanuuksia Euroopassa tulisi tarkastella huolella. Kaikissa Euroopan maissa haasteet ovat erilaisia, mutta koko maanosan kannalta on huolestuttavaa, jos kristittyjen yhteistä ja rajoja ylittävää todistusta ei vahvisteta. Pelkkä virallinen kirkollinen yhteydenpito ei riitä.”

Tämä yhteydenpito toisiin kristittyihin on tärkeää. Se on osittain Rusaman mainitsemaa virallista yleensä kirkon johdon välistä yhteydenpitoa, mutta tärkeää on ruohonjuuritason yhteydenpito seurakuntien ja seurakuntalaisten välillä.

Jokainen voi myös puhua hyvää oman paikkakuntansa toisiin kirkkoihin, seurakuntiin ja järjestöihin kuuluvista ja rukoilla heidän puolestaan. Tätä kannattaa toteuttaa myös oman joukon ja seurakunnan keskellä.

Rusaman nostama kristittyjen yhteinen todistus on tärkeä osa myös Suomen ev.lut. kirkon lähetysstrategiaa. Vuonna 2018 kirkossa hyväksyttiin uusi lähetyksen peruslinjaus ”Yhteinen todistus: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus 2018”. Lähetystyön kolmena osa-alueena nähdään: julistus, palvelu ja ykseys.

Yhdessä työhön!

Mission Europe pyrkii toteuttamaan työssään näitä arvoja. Kolme vuosikymmentä kestänyt työ sai alkunsa evankelioimistyön tarpeen näkemisestä Euroopassa. Tämä tarve on dramaattisesti lisääntynyt. Yksikään kirkko, seurakunta tai järjestö ei pysty yksin toteuttamaan lähetys- ja evankelioimistehtävää omalla paikkakunnallaan, maassaan tai maanosassamme.

Nyt tarvitaan Jumalan kansan yhteistyötä.

Mission Europen työnäyssä evankeliumin julistamisen lisäksi tärkeää on kristittyjen yhteyden ja ykseyden korostus. Nämä yhdistyvät näyssämme järjestää seurakuntatapahtumia ja missioita, joissa saman paikkakunnan eri suuntien kristityt tulevat yhteen ja alkavat luoda strategiaa oman paikkakunnan jokaisen ihmisen määrätietoisesta tavoittamisesta evankeliumilla. Näissä tapahtumissa yhdistyy yhteys, diakonia ja julistus. Tavoite on, että mahdollisimman moni löytäisi uskon Jeesukseen. Tällä hetkellä Mission Europe on mukana tällaisessa prosessissa Hankasalmen seurakuntien kanssa. Jos sinua kiinnostaa tällainen omalla paikkakunnallasi, ota yhteyttä minuun.

Mitä Jumala haluaa?

Eurooppa ja Suomi on lähetysalue. Mission Europessa haluamme vahvistaa ja tukea seurakuntia ja järjestöjä heidän todistustehtävässään hengellisesti kovassa, mutta ennenkin herätyksiä kokeneessa maanosassamme. En usko, että Jumala haluaisi evankeliumin ja raamatullisen kristillisyyden katoamista Euroopassa.

Emme halua menettää toivoamme emmekä muuttua apattiseksi. Jumala voi herättää uutta! Haluamme vielä rukoilla ja yrittää! Olethan mukana Euroopan – myös oman alueemme – evankelioimisessa. (19.3.2021)

Vastaa