You are currently viewing Kymmenen kysymystä Mission Europesta

Kymmenen kysymystä Mission Europesta

Esitin kymmenen kysymystä Mission Europen toiminnanjohtaja, rovasti Markku Happoselle. Markku ja Aulikki Happonen ovat toimineet lähetystyötehtävissä Saksasta käsin vuodesta 1983 lähtien.

1. Mikä on Mission Europe?

Mission Europe on vuonna 1991 perustettu seurakuntia evankelioimistehtävässä palveleva työkalu.
Emme halua olla iso organisaatio vaan väline, joka edistää evankelioimista ja evankelistan tehtävää.

2. Miksi se perustettiin?

Mission Europe perustettiin Kalevi Lehtisen missioiden toteuttamiseksi. 1980-luvun loppupuolelta alkaen järjestettiin paljon missioita, ja tarvittiin tukijärjestö niiden toteuttamiseksi. Missioiden välityksellä voitiin varustaa seurakuntalaisia todistajan tehtävään sekä julistaa laajamittaisesti evankeliumia.

3. Missä Mission Europe perustettiin?

Perustimme Mission Europen vaimoni Aulikin sekä Kalevi ja Eine Lehtisen kanssa Saksan Kandernissa, jossa asuimme; ja missä Aulikki ja minä asumme edelleen. Järjestö perustettiin kansainvälisen Campus Crusade for Christ -järjestön globaalin toiminnan yhteyteen.

4. Mikä on Mission Europen työnäky?

Toimintamme tähtää uskon syntymiseen, seurakuntayhteyteen kutsumiseen, hengelliseen uudistukseen, evankeliumin julkisuuteen ja julistukseen sekä seurakuntalaisten varustamiseen ja rohkaisemiseen Kristuksen todistajina. Haluamme tukea ja rohkaista seurakuntien työntekijöitä ja vastuunkantajia. Haluamme toimia koko Kristuksen kirkon kanssa. Yhteistyöprojekteissa ja julistustapahtumissa kuulemme tarkalla korvalla paikallisten kristittyjen tarpeita. Haluamme voittaa monia Kristukselle, varustaa ja lähettää heidät palvelemaan ja todistamaan.

5. Keitä Mission Europessa työskentelee?

Työssämme on neljä perhettä: Markku ja Aulikki Happonen, Seppo ja Tarja Niemeläinen, Ilkka ja Marjo Puhakka sekä Petri ja Marianne Välimäki.

6. Missä Mission Europe toimii nyt?

Työntekijämme palvelevat kirkkoja, seurakuntia ja järjestöjä Venäjällä, Israelissa, Virossa ja Suomessa. Venäjällä työ alkoi suurten missioiden kautta, ja on sen jälkeen ollut koulutusta muun muassa Uralin alueella ja Inkerin kirkon yhteydessä. Virossa toimimme erityisesti luterilaisten seurakuntien ja Luterilaisen kirkon lähetyskeskuksen kanssa. Yhteyksiä on myös Agape Eestiin ja muihin toimijoihin. Israelissa teemme yhteistyötä Sarigim King’s Kids’in kanssa. Olemme mukana myös evankelioimis- ja lähetystyötä tukevissa kansainvälisissä verkostoissa.

7. Miten Mission Europe rahoittaa työnsä?

Jokaisella työntekijällä on lähettäjärengas, jonka välityksellä kerätään varat, joita tarvitaan palkkaukseen ja toimintaan. Kaikki varat tulevat lahjoituksina niiltä, jotka haluavat tukea Mission Europen ja sen työntekijöiden työtä.

8. Miten voin liittyä lähettäjäksi?

Kaikki ovat tervetulleita lähettäjäksi. Lähettäjänä toimiva henkilö rukoilee työn puolesta ja tukee sitä taloudellisesti itselleen sopivalla tavalla. Lähettäjäksi voi liittyä Mission Europen kotisivulla.

9. Mitkä ovat olleet sinulle parhaita hetkiä Mission Europen työssä?

Missio Leningrad vuonna 1990 oli unohtumaton kokemus. Se oli ensimmäinen niin laaja evankelioimistapahtuma Neuvostoliitossa. Siellä näkemäni Jumalan sanan nälkä oli sanoinkuvaamaton. Siitä avautui laaja missioitten sarja ja intensiivinen yhteistyö venäläisten kristittyjen kanssa.
Erittäin merkittäviä ovat olleet myös Suomessa toteutetut Kalevi Lehtisen missiot, jotka innostivat seurakuntia ja seurakuntalaisia kymmenillä paikkakunnilla. Ne kokosivat tuhansittain kuulijoita.
Minulle kristittyjen yhteys on aina ollut tärkeää. Sitä ilmensi myös kansainvälinen KristusPäivä -liikehdintä, joka synnytti laajaa ja näkyvää kristittyjen yhteyttä ja yhteistä rukousta Sveitsissä, Suomessa, Virossa, Islannissa ulottuen Euroopan ulkopuolelle muun muassa Etelä-Koreaan ja ranskankieliseen Afrikkaan.

10. Millaisia ovat Mission Europen unelmat?

Vaikka olemme pieni toimija haluamme mahdollisimman tehokkaasti osallistua evankeliumin viestimiseen Suomessa ja muualla Euroopassa. Toivon, että kaikessa toiminnassa olisi mahdollisimman laaja kristittyjen rintama niitä toteuttamassa.

Haluamme muun julistustoiminnan ohella toteuttaa missioita ja vastaavia tapahtumia paikallisten seurakuntien kanssa. Erityisesti rukoilemme, että yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa voisimme löytää strategisia toimintamalleja ja työkaluja evankeliumin julkiseen todistukseen. (26.12.2020)

Vastaa