You are currently viewing Miksi olen mukana valtakunnallisessa mediamissiossa?

Miksi olen mukana valtakunnallisessa mediamissiossa?

Suomeen suunnitellaan valtakunnallista kristillistä mediamissiota syksyksi 2022. Monia valmisteluja on tehty, yhteyksiä luotu seurakuntiin ja kristillisiin järjestöihin. Monen kristityn sydämessä on syntynyt toivo muutosta ja toivoa tuovasta missiosta.

Olen myös mukana. Luterilaisena pappina ja kristillisen Mission Europe -järjestön johtajana. Miksi olen sitoutunut tähän? Tässä joitakin syitä:

Jeesuksen lähetyskäsky. Jeesus antoi tehtäväksi mennä ja julistaa evankeliumia. Ei odottaa, josko joku joskus tulisi kirkkoon. Missio on menemistä ja sanoman viemistä jokaiseen kotiin tässä maassa.

Kristittyjen yhteinen todistus. Eri kirkkokuntiin ja seurakuntiin kuuluvat kristityt ovat yksi Jumalan kansa. Me voimme osoittaa keskinäistä rakkautta ja yhteyttä antamalla yhteisen todistuksen uskostamme ja Herrastamme. Lisäksi Suomen evankelioimisen tehtävä on niin iso, että tarvitsemme yhteistyötä. Mediamissiossa ei ole yhden kirkkokunnan tai järjestön merkkiä (vaikka yksi järjestö onkin vetovastuussa), vaan se pyrkii toimimaan kristittyjä yhdistävän ristinmerkin alla.

Kristinuskon sanoma tuodaan kaapista ulos. Yhteiskunnassamme Jeesus, hänen väitteensä ja seuraamisensa pyritään työntää julkisuudesta sivuun. Haluan olla nostamassa Jeesuksen Kristuksen, hänen persoonansa, tekonsa ja sanomansa kansan puheenaiheeksi syksyllä 2022.

Jeesus on mission ytimessä. Mediamissio muistuttaa myös kristittyjä uskon keskuksesta. Jeesus on elävä Jeesus, joka elää, pelastaa ja auttaa. Jeesus on mediamission sanoman ydin, mutta myös ”liima”, joka yhdistää erilaiset kristityt yhteiseen työhön. Tämän vuoksi olen mediamissiossa mukana toisten myös eri tavoin ajattelevien kristittyjen kanssa.

Mahdollisuus uskovien aktivoimiseen. Mediamissiossa tarvitaan mahdollisimman monia käsiä ja jalkoja palvelukseen muun muassa tapahtumajärjestelyihin ja diakoniseen palveluun. Missiossa on myös koulutusta uskosta kertomiseen. Kun Jeesuksen seuraajat lähtevät yhdessä liikkeelle, jotain tässä maassa muuttuu.

Surulliset tilastot. Seurakuntien jäsenmäärät ovat laskussa. Tilastot kertovat uskon perusopetusten tuntemuksen vähenemistä kansamme keskellä. Nämä tilastot kutsuvat toimintaan. Tämä missio on yksi vastaus.

Sadonkorjuu taivaaseen. Mission tähtäin on uskon syntymisessä Jeesukseen Kristukseen. Usko Jeesukseen pelastaa taivaaseen. Mission tähtäin on siis taivaan täyttämisessä!

Seurakuntien perustyön tukeminen. Missiossa tuetaan paikallisia seurakuntia, ja yritetään vahvistaa niiden työtä. Missio tähtää seurakuntien ja kristillisten järjestöjen jäsenmäärän kasvuun ja aktivoimiseen.

Tuki niille, jotka apaattisessa ajassa haluavat tehdä jotain. En halua jäädä tässä arvostelijaksi tai tarkkailijaksi, vaan kääriä hihat ja tulla yhteiseen työhön. Olen mukana, koska kohtasin suuren näyn, jota haluan siunata ja vahvistaa.

Olemme tässä mukana!

Valtakunnallinen mediamissio on historiallinen yritys.

Tällaista ei ole Suomessa ennen ollut. Siunaan IRR-TV -järjestöä, joka on tehnyt aloitteen tästä missiosta, ja joka kantaa järjestelyvastuun. IRR-TV:n väki tietää etteivät pysty yksin toteuttamaan näin suurta tehtävää. Kaikkia tarvitaan.

Mission Europessa olemme päättäneet lähteä tähän mukaan. Emmekä ole vain mukana, vaan olemme innostuneita. Erityinen tehtävämme on tukea ja järjestää mediamission maakunnallisia päätapahtumia sekä innostamme kylien ja kaupunkien missiotapahtumien järjestämiseen, joissa eri suuntien kristityt pyrkivät tavoittamaan oman alueensa asukkaat.

Mission Europen perustaja Kalevi Lehtinen usein sanoi, että työnäyn tulee olla niin iso, että sen toteuttaminen onnistuu vain Jumalan avulla. Suuri näky tekee riippuvaiseksi Jumalan armosta. Uskon, että Jumala haluaa antaa vielä hengellisen uudistuksen ajan, herätyksen ajan, Suomeen. Siksi haluamme nähdä vaivaa tämänkin mediamission toteutumiseksi. Ehkä tämä on vastaus monien rukoukseen.

Rukoukseni on, että koko kristikansa olisi tässä rukouksin ja kätten töin mukana. Mission sanomaa voi levittää vaikka jakamalla tätä kirjoitusta.

Siunauksin
Mika Tuovinen
toiminnanjohtaja
Mission Europe
(19.3.2021)

Vastaa