Evankeliumikeskeinen tehtävämme tänään

Evankeliumikeskeinen tehtävämme tänään

Kalevi ja Eine Lehtinen sekä Markku ja Aulikki Happonen perustivat Mission Europen mahdollistamaan Kalevin ympärille syntynyttä julistustyötä. Tuolloin elettiin vahvaa missiokokousten nousua erityisesti Suomessa ja avautuneessa Itä-Euroopassa.

Minä Mika Tuovinen olen ollut Mission Europen toiminnanjohtajana vuoden 2021 alusta. Minulta on kysytty, mikä se Mission Europe oikein on. Tässä asioita lyhyesti.

Mikä Mission Europe on?

Olemme kansainvälinen evankelioimisen toimija, jonka tehtävä tähtää uskon syntymiseen ja seurakuntayhteydessä kasvamiseen. Meille on luovuttamatonta opetus Jeesuksesta ja mahdollisimman monen kutsuminen hänen seuraansa. Emme ole seurakunta tai herätysliike. Palvelemme olemassa olevia seurakuntia erityisesti evankelioimistehtävässä.

Mikä on tehtävämme?

Julistamme evankeliumia ja kutsumme henkilökohtaiseen uskoon ja Jeesuksen seuraamiseen sekä seurakuntayhteyteen. Varustamme kristittyjä Jeesuksen todistajana elämiseen.

Innostamme Jumalan kansaa oman alueensa ja maailman evankelioimiseen. Haluamme nostaa evankeliumin Jeesuksesta julkiseksi puheenaiheeksi. Toimimme laajasti paikallisten kirkkojen, seurakuntien ja kristillisten järjestöjen kanssa. Tässä seurakuntatapahtumat ja missiot ovat työmme ytimessä.

Lähetystyö Venäjällä

Mikä on työmme perusta?

Kaiken lähtökohtana on Jumalan rakkaus, joka ilmenee Jeesuksessa Kristuksessa. Perustamme toimintamme Raamattuun Jumalan ilmoituksena ihmiskunnalle. Keskitymme tietoisesti julistuksessamme ja työssämme evankeliumiin Jeesuksesta.

Mitkä periaatteet ovat työssämme tärkeitä?

Kunnioitamme kaikkia kristittyjä, ja arvostamme erilaisia työmuotoja ja -tapoja evankeliumin työssä. Etsimme uusia ja ajankohtaisia toimintatapoja, ja haluamme oppia siitä, mikä toisaalla on jo löydetty tehtävämme toteuttamiseksi. Haluamme myös jakaa kokemuksiamme ja oppimaamme muiden kanssa. Kristittyjen yhteinen todistus ja keskinäinen rakkaus on meille tärkeää. Yhteistyön perustana meidän näkökulmastamme on apostolinen uskontunnustus. Haluamme uskon, toivon ja rakkauden ohjaavan työtämme.

Mitä haluamme tehdä?

Mission Europessa nämä ovat työmme keskiöissä:

  1. Pyrimme kaikessa toiminnassamme ja opetuksessamme korostamaan evankeliumia ja Jeesusta Kristusta.
  2. Opetamme Raamattua ja varustamme seurakuntalaisia hengellisesti. Annamme kristityille käytännön valmennusta Jeesuksen seuraajana, todistajana ja lähimmäisen rinnalla elämiseen, siten että he voivat välittää oppimaansa edelleen.
  3. Pidämme esillä maailman evankelioimisen näkyä ja erityisesti Euroopan ja Suomen evankelioimista. Meille Jumala on antanut tehtävän Euroopassa, mutta tuemme mielellämme niitä, jotka toteuttavat lähetystehtävää toisaalla. Pidämme työssämme kristikunnan maailmanlaajaa tehtävää esillä.
  4. Toimimme yhdessä kristillisten kirkkojen, seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Haluamme palvella niitä.
  5. Käytämme monimuotoisesti välineitä, tapoja ja viestimiä evankeliumin välittämiseksi niille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta Vapahtajanaan.
  6. Järjestämme missioita ja seurakuntatapahtumia. Varsinkin Suomessa haluamme tukea seurakuntia ja järjestöjä paikallisten missiotapahtumien järjestämisessä, joissa kristityt yhdessä pyrkivät tavoittamaan kaikki alueen ihmiset. Etsimme tällä hetkellä paikkakuntia, jotka haluaisivat lähteä kanssamme missiota rakentamaan. Missioissa yhteyttä kasvattava sekä seurakuntalaisia kouluttava ja varustava valmisteluprosessi on tärkeää. Haluamme, että missioprosessin jälkeen meidän poistuttua seurakunnassa on uusia aktiivisia jäseniä.

Usko Jumalaan ja yhteys toisiimme

Keitä Mission Europessa on mukana?

Mission Europen tärkein joukko on lähettäjät. Heidän sydämensä on syttynyt evankeliumille ja sen välittämiselle. He osallistuvat työhön rukoilemalla, rohkaisemalla, kutsumalla toisia mukaan ja antamalla varoistaan. Minunkin tehtäväni Mission Europessa loppuisi ilman omaa lähettäjäpiiriä. Emme saa julista rahoitusta, joten tämä Mission Europen ystäväjoukko on työn pohjana.

Palkattuna työntekijänä nyt vuoden 2022 alussa on Ilkka Puhakka, Seppo Niemeläinen, Petri Välimäki, Mika Tuovinen, Helmuth Garoeb ja Helena Jarva. Puheenjohtajana on Markku Happonen. Työn alussa periaatteena oli työn tekeminen perheenä perheenä, puolison kanssa. Tämä on vieläkin mahdollista, tosin kaikkien täyty tuoda oma rahoituksensa itse.

Miten mahdollistamme toimintamme?

Säilytämme kevyen, ketterän ja joustavan rakenteen. Rakenne ei ole tarkoitus, se on väline suurimmalle tarkoitukselle: evankeliumille. Toimimme lähettäjäpiirien ja vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Lehtiset ja Happoset rekisteröivät Mission Europen Saksaan. Suomessa työn mahdollistamiseksi ja varojen keräämiseksi on perustettu Mission Tuki ry. (Mission Tuki vaihtoi 2022 vuoden lopussa nimeksi Mission Europe ry:ksi; Saksassa toimii edelleen Mission Europe e.V.)

Vaivannäkömme lopullinen tavoite

Haluamme tietoisesti keskittyä Jeesuksen antamaan käskyyn julistaa evankeliumia kaikille luoduille, jotta he voisivat löytää uuden elämän Jeesuksessa. Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämäme kallein asia. Tämä tuo mukanaan ikuisen ilon ja yhteyden taivaassa. Tien osoittaminen taivaaseen ja mahdollisimman monen saattaminen sinne on intohimomme.

Työntekijät Mission Europessa

Tule mukaan suureen tehtävään

Jos et ole löytänyt paikkaasi kristilliseen työhön osallistumisessa, olet tervetullut lähettäjäksi. Se on tärkeä kutsumus ja tehtävä. Meidän työntekijöiden näkökulmasta lähettäjät ovat kutsumuksemme toteuttamisen perusta. He ovat työtovereitamme. Ilman heitä ei olisi Mission Europea ja olisimme toisissa tehtävissä! Kutsun sinua lähettäjäksi!

Työntekijämme tarvitsevat edelleen lähettäjiä.

Jos haluat keskustella seurakuntatapahtuman tai mission järjestämisestä omalla paikkakunnallasi, ota yhteyttä.

Mika Tuovinen, toiminnanjohtaja
(2.2.2022)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *