You are currently viewing Hehkuva tehtävä

Hehkuva tehtävä

”Tämä on historiallinen hetki”. Näin todettiin, kun kaikki Mission Europen työntekijät kokoontuivat yhteen kesäkuun alussa Hämeenlinnassa.

Mission Europen työnäky

Mission Europe syntyi 31 vuotta sitten evankelista Kalevi Lehtisen työnäyn mahdollistajaksi. Tuolloin oli avautunut laajat evankelioimiskokoukset ja missiot ensin Neuvostoliitossa sittemmin Venäjällä, Itä-Euroopassa ja Suomessa. Moni muistaa Missio Leningradit, Missio Volgan ja Missio Uralin sekä kymmenet missiot Suomessa.

Työn päämäärä silloin ja tänään on ollut kertoa Jeesuksesta ja kutsua hänen seuraansa. Työ tähtää uskon syntymiseen, Paavalin ilmaisuin sanottuna ”ihmisten voittamiseen Kristukselle” (1. Kor. 9:19-22).

Tähän liittyy kristittyjen yhteinen työ ja todistus. Haluamme toimia kaikkien kristittyjen kanssa, joilla on sama päämäärä. Työnäyssämme tärkeää on kristittyjen varustaminen Jeesuksen seuraajana ja todistajana elämiseen.

Mitä teemme juuri nyt?

Mission Europen työnäky tähtää Jeesuksen antaman lähetyskäskyn toteuttamiseen. Meillä on kuusi työntekijää:

  • Helmuth Garoeb, valmentaja/coach.
  • Helena Jarva, lähetetty kansainvälisen Campus Crusaden palvelukseen (Director of Global Operations Leader Development)
  • Seppo Niemeläinen, kouluttaja.
  • llkka Puhakka, evankelista.
  • Mika Tuovinen, evankelista, toiminnanjohtaja.
  • Petri Välimäki, evankelista, kouluttaja.

Tällä hetkellä työ painottuu Suomeen. Venäjällä tehty työ on koronan ja sotatilanteen vuoksi vähentynyt. Olemme antaneet koulutusapua Inkerin ev.lut. kirkolle sekä mahdollistaneet Petri Välimäen sielunhoidon oppikirjan kääntämisen ja kustantamisen venäjäksi. Virossa tuemme ev.lut. kirkon lähetyskeskusta (EELK MIsjonikeskus) ja paikallisia seurakuntia koulutustehtävissä. Olemme olleet mukana kesäkuun 2022 Mustamäen kirkkopäivien suunnittelussa ja koulutustehtävissä. Työntekijöillä on kontakteja eri puolille Eurooppaa ja maailmaa, joiden kautta tuetaan paikallisia kristittyjä. Helena Jarva vastaa maailman suurimman lähetysjärjestön kansainvälisen hallinnon tiimijohtajien koulutuksesta 180 maassa.

Suomessa työntekijämme kiertävät seurakunnissa, kristillisissä järjestöissä ja oppilaitoksissa opettamassa ja julistamassa evankeliumia. Heillä on säännöllisiä ohjelmia kristillisessä televisiossa (TV7) ja radioissa (Radio Dei ja Radio Patmos). Olemme vahvasti mukana syksyn valtakunnallisen mediamission toteuttamisessa

Tulevaisuutemme

Haluamme pysyä uskollisena tehtävällemme evankeliumin julistamisessa ja evankelistan tehtävän hoidossa.

Tämä tarkoittaa työn tietoista rajaamista juuri tähän kutsumukseen. Kristuksen seurakunnissa on monia muitakin kutsumuksia, ja arvostamme ja tuemme heitä kaikkia. Meidän on oltava uskollisia omassa tehtävässämme julistaa evankeliumia ja esittää siihen liittyvä kutsu Jeesuksen seuraajaksi.

Etsimme Euroopassa kumppaneita, joita voimme tukea ammattitaidollamme. Samalla haluamme oppia toisilta. Suomessa jatkamme laajaa yhteistyötä seurakuntien, kirkkokuntien ja kristillisten järjestöjen kanssa.

Haluamme erityisesti löytää paikkakuntia tai alueita, joissa voisimme kristittyjen kanssa yhdessä pohtia, miten nykyaikainen missio tai festivaali voisi tavoittaa kaikki alueen ihmiset. Jos sinua kiinnostaa, mitä voisimme yhdessä tehdä paikkakunnallasi tai alueellasi, ota rohkeasti yhteyttä.

Hämeenlinnan tapaamisessa olimme ensi kertaa työntekijäjoukkona yhdessä. Viime vuodet ovat olleet kasvun aikaa. Vielä kaksi vuotta sitten työntekijätiimissä oli kolme henkeä, nyt meitä on kuusi.
Tutustuimme paremmin toisiimme, keskustelimme hallinnollisten järjestelmien sulavuudesta ja lähettäjäpiireistä, jotka mahdollistavat kunkin työntekijän palvelutyön. Meitä innosti tehtävämme.

Hengellisen järjestön tehtävä

Käsittelimme myös surullisia tilastoja kristinuskon tuntemuksen vähenemisestä maassamme. Tämä oli meille samalla kutsu opettaa kristinuskon perusasioita julistuksessamme.

Intohimomme on evankeliumin kertominen Jeesuksesta ja Hänen seuraansa kutsuminen.

Haluamme sitoutua tehtäväämme innolla, mutta samalla tiedämme, että olemme riippuvaisia Pyhän Hengen työstä. Vain Hän voi antaa voimaa (Ap.t. 1:8), ja vain Hän voi herättää uskon Jeesukseen.
Ystävällisin terveisin Hämeenlinnan kokouksemme jälkeen

Mika Tuovinen
toiminnanjohtaja
(4.6.2022)

Tutustu työntekijöihimmeLahjoita työhönTule lähettäjäksi

Vastaa