You are currently viewing Kaksi lähetystyön ikkunaa (10/40 ja 40/70)

Kaksi lähetystyön ikkunaa (10/40 ja 40/70)

Lähetystyössä on 1970-luvulta alkaen puhuttu 10/40-ikkunasta. Numerot tarkoittavat maapallon leveyspiirin asteita pohjoisella pallonpuoliskolla. Kun piirretään neliö Pohjois-Afrikasta Japaniin noiden leveyspiirien väliin, löydetään alue, jossa on lähetystyön kannalta merkittävimmät kirkon ja seurakuntien tavoittamattomissa olevat ihmisryhmät. Tällä alueella on suuri lähetystyön ja lähetystyöntekijöiden tarve. Alue on suurten ei-kristillisten uskontojen aluetta (islam, buddhalaisuus, hindulaisuus ja sintolaisuus), ja monin paikoin kristittyjen työtä estetään ja uskovia vainotaan.

Toinen tärkeä ikkuna on 40/70 -ikkuna. Se on 40. ja 70. leveyspiiriin sisään jäävä alue Länsi-Euroopasta Venäjän äärimmäisiin kolkkiin. Tällä alueella evankeliumia on julistettu sukupolvien ajan, Raamattuja on käännetty, ja alueelta on tehty vahvaa lähetystyötä. Seurakunnat ovat olleet elinvoimaisia. Nyt jotain on muuttumassa. Venäjällä oli Neuvostoliiton aikana vahva kristittyjen ja kristinuskon hävittämisprojekti. Onneksi siinä ei onnistuttu. Itä-Euroopan kirkot ovat kärsineet rautaesiripun alla. Länsi-Euroopassa monet kirkot on tyhjentänyt Raamatun yliluonnollisesta sanomasta riisuttu oppi. Eurooppalaisia kuvaa maallistuminen, nautinnonhalu ja välinpitämättömyys. Tämän keskellä idässä ja lännessä, etelässä ja pohjoisessa on niitä kristittyjä ja seurakuntia, jotka janoavat muutosta ja herätystä.

Lähetyskenttä lähellä

Tämän Euroopan lähetyskentän Jumala on antanut Mission Europen sydämelle.

Haluamme rohkaista kirkkokuntia, seurakuntia ja kristittyjä heidän työssään. Kuljemme heidän rinnallaan. Erityisenä kohdealueenamme Euroopassa Suomen lisäksi on Venäjä ja Viro.

Euroopan kirkot ovat erittäin vaikeassa lähetystyön ja evankelioimisen haasteessa. Haluamme tuoda kirkkokuntia, seurakuntia ja niiden johtajia yhteen toimimaan yhdessä maanosamme evankelioimiseksi.

Emme halua antaa periksi emmekä vaipua valtavan haasteen edessä epätoivoon ja pessimismiin. Kutsumme kristittyjä rukoukseen, hengelliseen uudistukseen ja yhteiseen työhön että evankeliumi kaikuisi maassamme. Kutsumme kristittyjä antamaan yhteisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta.

Mission Europessa haluamme tehdä osaltamme sen minkä voimme Jumalan valtakunnan hyväksi. (25.1.2021)

Vastaa