Mission Europe Finland ry

Rahankeräyslupa RA/2023/474

14.4.2023 alkaen toistaiseksi.

Varat käytetään:

  • Julistustapahtumiin, Raamatunopetusluentoihin ja -luentosarjoihin sekä missiotoimintaan, joka koostuu seurakuntalaisten koulutuksesta, julistuksesta, kirjallisuuden jakamisesta ja diakoniatoiminnasta.
  • KristusPäivä -prosessiin Euroopassa, Venäjällä ja kotimaassa sekä ajankohtaisten toimintamallien kehittelyyn.
  • Johtamisvalmennukseen hengellisen työn tekijöille, kansainväliseen vuorovaikutukseen ja sitä koskevaan valmennukseen.
  • Opiskelija- ja nuoriso-työhön eri maissa, kansainvälisiin opiskelija- ja nuorisotapahtumiin.
  • Kansainväliseen verkostoitumiseen, yhteistyöhön ja projekteihin valmentaviin konferensseihin.
  • Tiedotus- ja julkaisutoimintaan.
  • Radion, TV:n ja internetin välityksellä tapahtuva opetustoimintaan.

Kerätyillä varoilla katetaan edellä kerrottujen toimintojen aiheuttamia toiminta- ja matkakuluja, henkilöstökuluja sekä tapahtumien ja konferenssien järjestelyihin liittyviä kustannuksia siltä osin kuin kustannukset aiheutuvat yksinomaan yleishyödyllisestä toiminnasta.