Keitä olemme

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka Mission Europe Finland ry käsittelee henkilötietoja. Henkilötietojesi huolellinen käsittely on meille Mission Europe Finland ry:ssä (jäljempänä ”me”) tärkeää. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”käyttäjä”, ”sinä” tai ”henkilö”) voidaan tunnistaa.

Rekisterinpitäjä: Mission Europe Finland r.y.
Osoite: Salotie 5, 12310 Ryttylä
Puhelin: 0445505899
Sähköposti: admin@mission-europe.org

Verkkosivustomme osoite on: https://mission-europe.org sekä https://missioneurope.fi

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietosi suoraan sinulta kirjallisesti, puhelimitse, sähköpostitse, nettilomakkeen ja sosiaalisen median palvelujen sekä sopimusten, tapaamisten ja muiden tilanteiden kautta, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Luovuttamalla tiedot hyväksyt, että taltioimme antamasi henkilötiedot järjestelmäämme toteuttaaksemme pyytämäsi palvelun. Tallennettavia tietoja ovat tyypillisesti: nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, asuinmaa), syntymäaika, sukupuoli, kieli, tiedot tehdyistä sopimuksista, tunnistettuna asiakkaana tehtyjen lahjoitusten ja ostojen tiedot, tehtävä/asema, laskutustiedot, muut jäsenyyteen, uutiskirjeen tilaajasuhteeseen liittyvät tiedot sekä muut henkilön antamat tiedot.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä.

Postin osoitepalvelun kautta järjestelmässämme olevat julkiset osoite- ja kuolintiedot päivittyvät automaattisesti.

Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen

Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen:

1. Palvelun tarjoaminen
Yhteydenottojen hoitamista varten käsittelemme yhteystietoja ja mahdollisesti tietoja henkilön kanssa käydystä yhteydenpidosta, jotta voimme tarjota tapahtuma-, kurssi- ja ystäväkirjepalveluita henkilön omien pyyntöjen, tilausten ja antamien lupien mukaisesti.

2. Palvelun seuranta, kehittäminen ja tutkimus
Käytämme henkilötietoja parantaaksemme palvelun laatua, ratkaistaksemme palvelussa havaittuja ongelmia ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia käyttäjiä varten. Saatamme myös tuottaa nimettömiä tilastotietoja tutkimustarkoituksiin.

3. Markkinointi, viestintä ja varainhankinta
Voimme käyttää henkilötietoja lähettääksemme käyttäjälle tietoja palveluista pitääksemme käyttäjät ajan tasalla palvelustamme. Voimme käyttää henkilötietoja myös käyttäjiin kohdistuvan mainonnan, markkinoinnin, suoramarkkinoinnin, personoidun markkinoinnin ja varainhankinnan tarkoituksiin. Saatamme luoda yleisiä profiileja käyttäjistä tarjotaksemme parempaa sisältöä ja mainoksia. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi koska tahansa.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille lain vaatimissa puitteissa esim. raportointivelvoitteen toteuttamiseksi tai toimeksiannon suorittamiseksi (esim. Postille osoitepalvelun toteuttamiseksi ja TP-Fons -tietokannan palveluntarjoajalle TietoPiiri Oy:lle).

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, sopimussuhde, rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (kuten jäsenyyteen perustuva tietojen käsittely, lakisääteiset raportointivelvoitteet tai työsuhde) ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen (kuten palvelun tietoturvasta huolehtiminen ja kehittäminen sekä markkinointi, viestintä ja varainhankinta).

Facebook, Instagram ja Twitter -tilien tietosuoja perustuu palvelun tarjoajien ratkaisuihin, joihin emme voi vaikuttaa.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötiedot säilytetään TP-Fons -tietokannassa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Käyttäjän henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on se tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimissa tai vaatimassa laajuudessa. Voimme esim. säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa tai vaatimuksiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti.

Poistamme henkilötiedot, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen lain velvoitteiden noudattamiseksi tai sinun tai meidän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Käyttäjän tietosuojaoikeudet

Käyttäjällä on oikeus saada tietoonsa ne henkilötiedot, jotka meillä on hallussamme kyseisestä käyttäjästä. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää oikaisemaan, päivittämään tai poistamaan henkilötietonsa. 

Käyttäjällä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä lain sallimissa rajoissa, kuten vastustaa profilointia markkinointitarkoituksiin. Käyttäjällä on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää.

Käyttäjällä on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen järjestelmästä toiseen, toisin sanoen oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konelukuisessa muodossa.

Käyttäjä voi tarkistaa tai oikaista hänestä tallennetut tiedot lähettämällä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle (admin@mission-europe.org). Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle ilman aiheetonta viivytystä ja kuitenkin viimeistään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: tietosuoja.fi.

Lapsia koskevat tiedot

Alaikäisten tietoja käytetään markkinoinnin, viestinnän ja varainhankinnan tarkoitukseen ainoastaan, jos vanhempi on antanut markkinointiluvan. 

Tietoturva

Toteutamme asianmukaiset organisatoriset ja tekniset toimenpiteet suojellaksemme henkilötietoja häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta ja paljastamiselta. Henkilötietoihin on myönnetty pääsy vain henkilöille, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä hoitamiseksi.

Kotisivun kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Evästeet

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tarpeen mukaan tätä selostetta. Päivitetty seloste julkaistaan Mission Europe Finland ry;n nettisivulla www.mission-europe.org. Tämä selosteversio on päivitetty 2.12.2022

Yhteydenottaminen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistämme, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiin admin@mission-europe.org.